Czym tak właściwie jest depresja i kogo dotyczy?

Czym tak właściwie jest depresja i kogo dotyczy?

Oficjalnie, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Okazuje się, że choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego skąd bierze się depresja i kogo dotyczy. Przeczytaj go koniecznie!

Kogo najczęściej dotyka depresja?

Zacznijmy od tego, że choroba ta niestety dotyka dwa razy częściej kobiet. Ponadto co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. W związku z tym niezwykle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza) kwestią jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia.
Pamiętajmy jednak, że depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Na szczęście obecnie dostępne są coraz lepsze metody terapii, które z jednej strony zapewniają większą skuteczność, a z drugiej – są coraz mniej obciążające.

Jakie są objawy depresji?

Przede wszystkim u pacjentów pojawiają się takie objawy jak: stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, umiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne, aż do całkowitego ich zaniku (anhedonia). Poza tym ma miejsce obniżenie nastroju i przeżywania, połączone ze zobojętnieniem („jest mi wszystko jedno, co się dzieje i co się stanie”), poczucie pustki. Czasami zmienny (labilny), drażliwy nastrój, trudność w kontrolowaniu włtroju oraz smutek (mające głęboki i przenikliwy charakter, doświadczane przez większość czasu), płacz, który coraz trudniej kontrolować, a czasami niemożność panowania nad własnymi emocjami, impulsywność niezgodna z dotychczasowym zachowaniem.
Bardzo często jest to także ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do skrajnego zaniechania tych czynności – na przykład niemożność wstania z łóżka, wykonania najprostszych czynności higienicznych, jak ubranie się, umycie, uczesanie. Dodatkowo pojawia się stopniowa utrata energii życiowej i zmniejszenie wrażliwości na bodźce emocjonalne. Ponadto dostrzegalna jest wzmożona męczliwość, przewlekłe zmęczenie z ograniczeniem codziennej aktywności. Czasami pojawia się pobudzenie psychoruchowe ze zwiększonym napięciem wewnętrznym.

Poradnik na temat kryzysów w związku i terapii par. Wskazówki i informacje o zaburzeniach depresyjnych i lękowych. 

ul. Marynarska 13, Warszawa

802 544 588

kontakt@pejzazedzwiekowe.pl